Najczęściej zadawane pytania

Czy grzybicze zapalenie pochwyBakteryjne zapalenie pochwyObok grzybiczego zapalenie pochwy bakteryjne zakażenie pochwy zwane  Bacterial vaginosis (BV) to najczęstsza przyczyna nawracających dolegliwości pochwowych w postaci świądu przedsionka pochwy i obfitych upławów upławów o nieprzyjemnym, „rybim” zapachu. Przynajmniej połowa przypadków BV przebiega bezobjawowo, bez cech aktywnego zapalenia. BV nie należy do chorób przenoszonych drogą płciową i bywa rozpoznawana już u dziewic. Obok różnie nasilonych dolegliwości na bakteryjne zakażenie pochwy (BV) wskazywać mogą:  obecność komórek clue cells w rozmazach pochwowych (patrz poniżej);  wzrost zasadowości pochwy przy pH>4,5;  rybi odór obfitej wydzieliny pochwowej po współżyciu z ejakulacją (pH nasienia wynosi 7) oraz po miesiączce, co potwierdza co czwarta pacjentka z BV. Odór związany z uwolnieniem prostych amin (kadaweryny, putrescyny) alkalizacji treści pochwowej pojawi się też po nakropleniu 10% KOH na wydzielinę pochwową. Obecność poszczególnych bakterii wywołujących BV można stwierdzić w posiewach bakteriologicznych. Pochwa nie jest jednak jałowa i dodatni wynik posiewu może oznaczać jedynie kolonizację nie wymagającą leczenia. Istotą bakteryjnego zakażenia pochwy jest ilościowy, znaczący wzrost liczby kolonii bakterii beztlenowych, głównie Gardnerella vaginalis oraz z rodzaju Bacteroides i Mobiluncus, któremu towarzyszy zmniejszenie ilości szczepów pałeczek kwasu mlekowego produkujących nadtlenek wodoru i przeciwbakteryjne laktocydyny. Ocenę taką umożliwia badanie cytologiczne wymazu z pochwy ocenione np.  w skali Nugenta po barwieniu metodą Grama lub badanie rozmazu bezpośredniego mające na celu wykrycie komórek wskaźnikowych, tzw. clue cells. Te współczesne metody zastąpiły wykonywane niegdyś powszechnie badania tzw. stopnia czystości pochwy i posiewy bakteriologiczne z pochwy. Czynnikami sprzyjającymi występowaniu bakteryjnych zakażeń pochwy (BV) są: młody wiek; palenie papierosów; wczesne rozpoczęcie współżycia; częsta zmiana partnerów płciowych; antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna (IUD); zbyt częste irygacje pochwy i stałe używanie tamponów dopochwowych;  przebyte choroby przenoszone drogą płciową (STI); zmiany na szyjce macicy o charakterze ektopii gruczołowej i nadżerki prawdziwej. Leczenie polega na stosowaniu antybiotykoterapii. jest chorobą przenoszoną drogą płciową?

Grzybicze zapalenie pochwy i sromu nie jest zaliczane do chorób przenoszonych drogą płciową. Nie wykazano też związku pomiędzy tym schorzeniem a innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Większość dających objawy grzybiczych zapaleń pochwy i sromu powstaje jeśli z bytujących stale w organizmie kobiety zarodników, czyli blastospor drożdżaka Candida albicans rozwiną się formy inwazyjne (tzw. pseudostrzępki). Obecność samych zarodników, czyli bezobjawowa kolonizacja nie daje objawów zapalenia i nie wymaga leczenia.

Jak rozpoznaje się grzybicze zapalenie pochwy?

Prawie połowę zapaleń pochwy u młodych kobiet wywołują infekcje drożdżakowe, w zdecydowanej większości (85-90 %) gatunkiem Candida albicans. Kobieta odczuwać może świąd i pieczenie pochwy, bolesne współżycie, podrażnienie cewki moczowej. Typowa jest również obfita, twarogowata wydzielina pochwowa. Lekarz stwierdzić może przekrwienne zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej pochwy. Cechy zapalenia wykrywa się również cytologiczne i kolposkopowo.

W przypadku podejrzenia grzybiczego zapalenia pochwy materiałem diagnostycznym jest wymaz z tylnego lub bocznego sklepienia pochwy, rzadziej tarczy i kanału szyjki macicy. W trakcie wizyty pod mikroskopem ocenia się świeżo pobrany materiał, by zidentyfikować pseudostrzępki Candida albicans. Najlepiej, najtaniej i najszybciej zrobić to można przy pomocy mikroskopu fazowo-kontrastowego. Dodatkowym kryterium rozpoznawczym jest zwiększona kwaśność wydzieliny pochwowej (pH<4,5).

Kiedy mogę być zagrożona grzybiczymi zapaleniami pochwy i sromu?

Czynnikami sprzyjającymi występowaniu grzybiczego zapalenia pochwy i sromu są:
Dlaczego grzybicze zapalenie pochwy nawraca?

Jeśli w ciągu 12 miesięcy wystąpią 3-4 epizody zapalenia pochwy o potwierdzonej etiologii drożdżakowej rozpoznaje się nawracające grzybicze zapaleniem pochwy i sromu. Zdarza się to u 10-20% pacjentek, leczonych nieskutecznie różnymi lekami przeciwgrzybiczymi.

Przyczyną nawracających, dających nasilone objawy zapaleń są:
  • obniżona odporność;
  • zakażenia rzadziej występującymi gatunkami grzybów (tzw. non-albicans): Candidaglabrata. Wzrastająca częstość zapaleń wywoływanych przez gatunki non-albicans tłumaczona jest ich opornością na stosowane leki przeciwgrzybicze oraz nadużywaniem leków przeciwgrzybiczych dostępnych bez recepty.
Potwierdzenie obecności wymienionych wyżej gatunków non-albicans wymaga posiewów mikologicznych i stosowania doustnych leków przeciwgrzybiczych, często wielokrotnie wciągu wielu miesięcy.

Co pomaga leczyć i zapobiegać nawrotom grzybiczego zapalenie pochwy?

W nawracających grzybiczych zapaleniach pochwy i sromu warto:
  • sprawdzić poziom glukozy we krwi w celu wykluczenia cukrzycy;
  • zrezygnować ze stosowania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych (zwiększają poziom glukozy w wydzielinie pochwowej, obniżają odporność komórkową oraz zwiększają zdolność do „inwazji" nabłonka pochwy przez pseudostrzępki Candida albicans;
  • odstąpić od depilacji sromu i ograniczyć stosowanie wkładek higienicznych i tamponów dopochwowych, mimo nasilonych upławów;
  • używać nieobcisłej, bawełnianej bielizny;
  • zastosować profilaktycznie doustne probiotyki;
  • używać do podmywania zwykłego mydła glicerynowego bez aktywnych substancji chemicznych.
Dlaczego warto wykonać cytologię przed leczeniem grzybiczego zapalenia pochwy i sromu i jakie znaczenie ma wynik posiewu mikologicznego?

Candida albicans stanowią stały element ekosystemu pochwy (u 10-42% zdrowych kobiet kolonizują one pochwę, znacznie rzadziej, w ok. 5% skórę sromu). Ich zarodniki (blastospory) bytują nie tylko w pochwie, ale również w przewodzie pokarmowym. Są oportunistami, zatem wywołują zapalenie w pewnych warunkach, kiedy z zarodników rozwijają się formy wegetatywne, tzw. pseudostrzępki. Rozmaz pochwowy jest najlepszą metodą wykrywania pseudostrzępek. Po naniesieniu wymazu pochwowego na szkiełko cytologiczne i nakropleniu soli fizjologicznej lub 10% wodorotlenku potasu można natychmiast ocenić rozmaz przy pomocy mikroskopu fazowo-kontrastowego.

Posiew mikologiczny wydzieliny pochwowej nie jest rutynową metodą rozpoznawania drożdżakowego zapalenia pochwy i sromu. Sam dodatni wynik posiewu może wynikać z bezobjawowej kolonizacji, zatem bez cech zapalenia i cytologicznego obrazu pseudostrzępek nie uzasadnia podawania leków przeciwgrzybiczych. Wykonanie posiewu jest celowe w przypadku nawracających dolegliwości z negatywnym wynikiem badania cytologicznego, bowiem pozwala wykrywać zakażenia gatunkami nonalbicans.

Wynik posiewu mikologicznego uzyskuje się najwcześniej po 48 godzinach od pobrania materiału.

Czy probiotyki stosowane doustnie mogą chronić przed grzybiczym zapaleniem pochwy i sromu?

Opracowana w 2007 roku rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaleca profilaktyczne stosowanie doustnych probiotykProbiotyk Słowo probiotyk pochodzi z greki od słów pro - „dla" i bios - „życie". Chociaż pierwszy raz o „korzystnych bakteriach" wspomniano na początku dwudziestego wieku, badania nad bakteriami trwają nadal. Probiotyki to preparaty, w których składzie znajdują się żywe kultury mikroorganizmów, najczęściej bakterie kwasu mlekowego. Stosowanie probiotyków przynosi określone korzyści dla zdrowia bez ryzyka przedawkowania i powikłań. Probiotyki wpływają na syntezę witamin B1, B2, B12,K i metabolizm cholesterolu, stymulują układ immunologiczny, regulują wchłanianie jelitowe, utrzymują prawidłowe pH. ów w przypadku nawracających grzybiczych zapaleń pochwy. Bakterie w nich zawarte, zwane „stróżami zdrowotności pochwy” metabolizują węglowodany utrudniając wegetację pseudostrzępek Candida albicans oraz produkują obronne laktocydyny i aktywne formy tlenu, w tym nadtlenek wodoru. Warto pamiętać, że środowisko pochwy, przewodu pokarmowego i układu moczowego tworzy wspólny ekosystem a rezerwuarem zarodników Candida albicans jest końcowy odcinek jelita grubego.

Kiedy grzybicze zapalenie leczy ginekolog a kiedy warto zgłosić się do dermatologa?

Gatunek Candida albicans wywołujący grzybicze zapalenie błony śluzowej pochwy i sromu nie należy do dermatofitów, czyli grzybów potrafiących penetrować warstwę rogową naskórka. Jednak przedsionek pochwy i nieowłosioną skórę sromu pokrywa błona śluzowa podatna na infekcje drożdżakowe.

U kobiet otyłych i zwłaszcza przy współistniejącej cukrzycy wykwity w postaci pierścieniowatych, żywoczerwonych i obwodowo złuszczających się wyprzeń pojawiać się mogą również na powierzchni skóry ud i na fałdach skóry podbrzusza. Obok rozmazu pochwowego badaniu mikroskopowemu można poddać wówczas zeskrobiny z obwodu powierzchni zmian skórnych. W celu wykonania posiewu mikologicznego pobrane jałowym skalpelem zeskrobiny przesyłać należy do laboratorium na jałowej płytce Petriego lub w zestawie transportowym.

Co powinnam wiedzieć o leczeniu grzybiczego zapalenia pochwy i sromu?

W przypadku błony śluzowej pochwy decydującą rolę w ochronie przez zakażeniami przypisuje się lokalnej odpowiedzi komórkowej (fagocyty i limfocyty T). Żadne leczenie (stosowane miejscowo maści, globulki dopochwowe czy doustne leki przeciwgrzybicze) nie prowadzi do trwałego usunięcia zarodników Candida albicans z organizmu kobiety.

Uporczywe, mocno nasilone lub nawracające objawy grzybiczego zapalenia pochwy skłaniają do podawania doustnych leków przeciwgrzybiczych, które przyjęte jednorazowo działają do 96 godzin. W nawracających zapaleniach rekomenduje się trwające nawet do 6 miesięcy leczenie podtrzymujące, np. w okresie okołomiesiączkowym.

Celowe wydaje się wówczas jednoczesne stosowanie miejscowo działających leków przeciwgrzybiczych u partnera seksualnego. Wymaga to jednak starannej diagnostyki, bowiem tylko co 3-4 kobieta sięgająca po preparaty przeciwgrzybicze wydawane bez recepty ma istotnie grzybicze zapalenie pochwy lub sromu.

Mimo powszechnego stosowania miejscowych leków przeciwgrzybiczych np. z grupy antymikotyków polienowych nie obserwuje się dotąd oporności Candida albicans na te leki a ze względu na znikome wchłanianie do krwioobiegu brak doniesień o przedawkowaniu przy ich nanoszeniu jedynie na powierzchnię błony śluzowej pochwy. Dostępne są również miejscowo działające leki zawierające obok leków przeciwgrzybiczych składniki przeciwzapalne i przecibakteryjne.

Przy prawidłowym zdiagnozowaniu i leczeniu kontrolowanym przez lekarza około 80% niepowikłanych grzybiczych zapaleń pochwy i sromu ustępuje po zastosowaniu dowolnego leku przeciwgrzybiczego, którego wybór zależeć może od preferencji pacjentki.

Czy grzybicze zapalenie pochwy i sromu wpływa na przebieg ciąży, porodu i stan noworodka?

Różne metody potwierdzają u 50 do 90% ciężarnych obecność w pochwie C. albicans. Częstość bezobjawowej i nie wymagającej leczenia kolonizacji jest podobna we wszystkich trymestrach ciąży. Taka bezobjawowa obecność zarodników drożdżaków nie wpływa na przebieg porodu, połogu i stan noworodka. Nie obserwuje się też związku kolonizacji z niewydolnością cieśniowo-szyjkową i porodem przedwczesnym.

Kolonizacja C. albicans nie jest zatem czynnikiem ryzyka patologii ciążowych. W ciąży jest z wielu powodów (np. zmiany hormonalne, obniżenie odporności) pojawiają się natomiast objawowe grzybicze zapalenia pochwy. Częstość tych zapaleń wzrasta z każdym trymestrem ciąży i rozwija się u prawie wszystkich ciężarnych z cukrzycą oraz u prawie połowy ciężarnych z nadwagą lub otyłością.

Większość doniesień wskazuje jednak, że nawet wielokrotne leczenie ciężarnych dopochwowymi lekami przeciwgrzybiczymi nie zwiększa ryzyka porodu przedwczesnego oraz objawów zakażenia u noworodka, jego masę urodzeniową oraz ogólny stan zdrowia oceniany zaraz po porodzie w skali Apgar. Pewne ryzyko groźnych grzybiczych zakażeń układowych dotyczy jedynie noworodków z niską (<1500g) i bardzo niską masą urodzeniową (<1000g).

Komentarze

bardzo dobry artykuł, naprawdę dużo można się z niego dowiedzieć... ja miewam dość często grzybice staram się leczyć a później dbać o profilaktykę ale czasem mi się niestety zapomina... ostatnio dostałam nowy lek profilaktyczny Abiofem, ma formę żelu więc aplikacja jest bardzo wygodna, nie brudzi i jest bardzo pomocny, gorzej z tym że cena jest stosunkowo duża ale,,,, jak ma działać...
maskra raz miałam tą chorobe ale na razie nie wraca pozdrawiam wszyskie laski
Miałam problem nawracającej grzybicy, co było związane z przyjmowaniem antybiotyków na zapalenie zatok, leczyłam się pół roku, bardzo pomógł mi probiotyk dopochwowy invag, który odbudował moja zniszczoną mikroflorę, minęło już 3 miesiące bez infekcji oby tak dalej.
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
czesto b powieiore antybiotyki i mam ta przypadlosc za kazdym razem kiedy zapomne powiedziec lekarzowi zeby mi przepisal leki przeciwgrzybicze wie c wiem co to za masakra pozdrawiam was kobietki a dobry lek to ketokenozal lub iladian polecam
Muszę szczerze przyznać że dawno takiego konkretnego artykułu nie czytałam. Ja jestem bardzo niespotykanym przypadkiem. Począwszy od zapalenia pochwy, grzybicy a skończywszy na zapaleniu dróg moczowych to te wszystkie przypadłości mam średnio od 6 do 12 razy w roku, to już się ciągnie od 6 lat. Jestem już bezradna, czasami mam wrażenie że Bóg mnie za to pokarał!!! Byłam już u tylu lekarzy że nie jestem w stanie zliczyć...i wiecznie to samo: leki bez wcześniejszych badań, które uśmierzą ból a grzyb nadal nie wiem czy jest czy go niema. Pisząc ten tekst płakać mi się chce...ponieważ nikt nie jest w stanie poczuć takiego bólu...,bólu jakby ktoś wrzątek polał na twoje narządy!!!Gdyby ktokolwiek polecił mi jakąś klinikę czy lekarza to będę wdzięczna. Pozdrawiam Wszystkich.
Cześć, mam podobny problem, i zamierzam pójść na Test Obciążeń Organizmu w Revitum. Poszukaj w twojej okolicy, można się umówić przez internet. Strona www.revitum.pl-spróbuj proszę. Myślę, że mam grzyba w całym organizmie, a w Revitum zbadają czym jest obciążony mój organizm i wierzę, ze leczenie uda się. Tez męczę się z grzybicą od 6 lat. Życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki za Ciebie. Jola M.
Cześć Kala ,moj problem jest podobny do Twojego,mam wrażenie że wszystjie antybiotyki zalecenia przetestowałam bez wiekszego rezultatu,Ostatnio odkrylam coś nowego i chce to przetestować ,tu przesylam Ci link może to coś zmieni http://bez-kandydozy.com/?utm_source=g-s&utm_medium=ppc&utm_campaign=g-s .Nie wiem na ile to prawdziwe ale jak sie nie przekonam to sie nie dowiem .A może to jest zloty środek.
kala - bardzo współczuję :( ja leczę się prawie 4 miesiąc i mam dość, także Ty musisz być wyczerpana. Znajoma polecała mi kiedyś klinikę w Białymstoku (ale u niej to był problem z utrzymaniem ciąży jednak zachwalała lekarzy, którzy sprawdzili powód, a nie leczyli bez rozeznania) jeśli jesteś nią zainteresowana podaj maila to Ci napiszę wiadomość z adresem kliniki. Życzę powodzenia.
Polecam podmywanie się srebrem koloidalnym, oraz oczyszczanie jelita czosnkiem,1zabek przed snem. Wypala bakterie.pozdrawiam.
I bezwzględnie odstawić słodycze oraz cukry na pol roku
ja już antybiotykow do ustnie staram sie nie przyjmowac, bo mi nawet tabletki przeciw grzybicze nie pomagaja... od tyg stosuje idalin ale niestety musze udac sie po antybiotyk na grzybice.. ale nawet nie wiem od czego to mam, bo jestem osoba ktora bardzo dba o higiene. minimum raz na dwa miesiace cierpie... a moj partner mysli ze to wykret przed zblizeniem:( moze ktos ma inny sposob na zapobieganie?
kaala- ja przechodze to samo co ty wciaz cosss:(
witam mam te same dolegliwości 2 razy w miesiącu i zastanawiam się czy to nie od mojego chłopaka mam grzybice bo na 2 dzień po stosunku zaczyna mnie szczypiec i odnowa tabletki globulki 2tygodnie podejzewam ze to on jest winowajcem moich dolegliwości uwielbia dużo słodyczy i piwko a to chyba jest powodem do rozmnazanie się grzybicy on twierdzi ze nie odczuwa zadnych dolegliwości czy to jest możliwe bo już sama niewiem
nie szkodzi, że on nie ma dolegliwości. Mnie zawsze lekarz jak mam zapalenie przepisuje maść dla męża bo twierdzi, że co mi da leczenie tylko siebie jak za parę dni mąż mi "zaaplikuje" podczas stosunku z powrotem te grzybicę. Partner też powinien się leczyć
Jola a możesz się podzielić z nami nazwą maci dla męża??bo ja niestety mam to samo:(i chyba musze zaopatrzyc męża w maść..tylko czy ona jest na receptę????Bardzo prosze o informacje i pozdrawiam serdecznie;)
Może to nietypowe pytanie ale zapomniałam zapytac się lekarza. Czy podczas leczenia tego schorzenia (leczę się ja i mój partner) możemy uprawiać seks?
Gosiaczek, maśc jest również na receptę a lekarz powinien wypisać Tobie i dla męża...
A już myślałam,że jestem sama z tym świństwem, co jakiś czas powraca u mnie grzybica, chociaż ok 15 m-cy miałam spokój(ciąża i okres poporodowy) , teraz już drugi raz w ciągu ok 2 m-cy dostałam grzybicy, mam już dość, a przy maleńkim dziecku wybrać się do lekarza to wyczyn(mieszkam w małym miasteczku i kolejka do ginekologa jest meeega duża)i leczę się dostępnymi w aptece środkami bez recepty i tak to już parę dni trwa. Koszmar :(
Jeżeli podejrzewacie u siebie grzybice i są one nawracające, można też przebadać się pod kątem grzybicy wewnątrzustrojowej. Są strony internetowe, które opisują w jaki sposób można się przebadać pod tym kątem. Ponoć najlepsze jest badanie z żywej kropli krwi. Ale to prawda, że jeśli nie wyeliminujemy z diety na jakiśczs cukrów i białego pieczywa grzybica będzie powracać. Ja sama będę się niedługo badać, bo przy zapaleniu zatok poszłam to pani dr, która po kilku pytaniach stierdziła, że mam wewnątrzustrojową grzybicę. Idę własnie na to badanie, żeby potwierdzić. Antybiotyki niestety na to nie działają. może na chwilę, ale grzyby są na nie odporne. Bez odpowiedniej diety, nie da rady. niestety, ale ponoć nie jest to takie mączące na dłuższą metę. Najlepiej iść do lekarza.
Hej, słuchajcie bo już sama jestem zakłopotana to lepsze są doustne probiotyki czy globulki dopochwowe, bo tutaj przeczytałam co innego a gdzieś indziej znowu jeszcze co innego a kupiłam sobie dzisiaj właśnie iladian direct plus czyli globulki właśnie i już sama nie wiem , mam to samo co Wy :( i nie wiem czy można globulki czy błona śluzowa macicy nie została uszkodzona ?? pomocy.
Witajcie. Od ponad 5 lat mam problem z nawracającymi stanami zapalnymi pochwy. Jednak 3 ostatnie lata są dla mnie koszmarem. Każdego dnia odczuwam swędzenie bądź pieczenie raz mocniej raz słabiej. Leczyłam się u kilku ginekologów, przyjmowałam wiele różnych leków, wydając przy tym dużo pieniędzy żeby pozbyć się grzybicy, która powracał. Pomagały na krótko i problem ponownie wracał. Byłam załamana, gdy po kolejnej wizycie, ginekolog orzekł, że nic niepokojącego nie widzi i być może jest to na podłożu psychicznym. A poza tym mam częste problemy z pęcherzem moczowym, jelitami, dlatego podjęłam decyzję, aby zrobić test obciążeń. W wyniku tego testu badający stwierdził grzybicę ustrojową. Od tygodnia jestem na diecie (zero cukru i produktów pszennych przez przynajmniej 3 mies.), przyjmuję preparaty zakupione w sklepie zielarskim i piję dużo wody mineralnej. Jest mi ciężko bo byłam pożeraczem słodyczy jednak już czuję małą poprawę.
Ej mam pytanie . Czy w wieku 14 lat można dostać zapalenia pochwy ? Pomóżcie :( Wszystkie objawy się zgadzają ... .Mam problem jak mam powiedzieć o tym mamie POMOCY !!!
ppp- to zaden wstyd i jak najszybciej powiedz o tym swojej mamie a na pewno Ci pomoze bo jak sama widzisz wiekszość kobietek ma ten problem....na pewno w aptece bez recepty dostaniesz kremik albo jakis priobiotyk popochwowy i bedzie dobrze. pozdrawiam...ja bylam u lekarza i okazalo sie ze to nie grzybica bo ph mam dobre ale to zakazenie lekkie i pieczenie i swedzenie ustalo po globulkach i kremie a do tego mam zalecenie zelu do mycie imtymnego.naprwade pomoglo..odpukac;)
Moje problemy zaczęły się po 3 miesięcznym zapaleniu tchawicy i płuc. Antybiotyki mnie tak wyjałowiły, że organizm złapał infekcję. Dlatego dobrze jest też brać jakieś leki wyrównujące florę bakteryjną pochwy również przy/po braniu jakiegokolwiek antybiotyku na grypę czy inne takie. ja stosowałam Abotyl jak nie miałam czasu iść do lekarza, trochę przy kuracji brzuch boli, ale 'wypłukuje' całe to świństwo i jest bez recepty. Nie wiem czy komuś to pomoże, ale mam często nawroty kiedy noszę zwykłe rajstopy. Zimą trochę cierpię przez ich brak, ale rzadziej łapię infekcje. @ppp nie polecam leczenia na własną rękę, jesteś jeszcze młoda - żebyś sobie krzywdy nie zrobiła. Grzybica, jak przeczytałaś bierze się z różnych rzeczy, mogłaś równie dobrze złapać w szkolnej toalecie, na basenie... albo z nadmiernej higieny... Ginekolog kiedyś z nad moich nóg tylko skomentował żartobliwie 'o czyściocha tu mamy!', a później mnie ochrzanił, kazał odstawić mydła intymne, zakazał gorących długich kąpieli na rzecz krótkich letnich pryszniców. Przychylam się do Gosi: Koniecznie powiedz mamie! :) Trochę chaotyczna ta moja wiadomość, więc za to przepraszam. Zdrowia wszystkim! :)
ja bym poleciła doustny probiotyk Provaq. Kuracja 20dniowa i 20dni przerwy i jeszcze jedna kuracja. Świetnie odbudowuje florę bakteryjną pochwy.
z tego co piszecie wnioskuje, ze bez diety czyli odstawienia cukrow i przennych produktow oraz przyjmowania probiotyku nawet ginekolog nie pomoze bo niektore kobiety pisza, ze lecza sie od kilku lat mimo iz chodza do ginekologa. ja tez to mam i bede probowac z ta dieta i probiotykami
polecam odstawić słodycze nabiał,i odwiedzić stronę internetową dr.Józefa Jonasza dużo się dowiecie jeżeli chodzi o grzybicę... U mnie zastosowano preparaty Joalis oczyszczający śledzionę Velien Dren,oraz na grzyba ćandid. trochę to leczenie potrwa bo tak szybko grzyba z organizmu nie da się usunąć. Stosuję te preparaty dwa tygodnie słyszę,że efekty są polecam.

Dodaj komentarz