Podwzgórze

Podwzgórze to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Jest to miejsce wytwarzania i wydzielania wielu czynników, które pobudzają lub hamują uwalnianie hormonów tropowych przysadki. Wzajemne powiązania czynnościowe w obrębie osi podwzgórze - przysadka - obwodowe gruczoły dokrewne oraz oddziaływanie sprzężeń zwrotnych, decydują o syntezie i wydzielaniu hormonów na różnych poziomach.

Powrót do słowniczka