PID

Zapalenie narządów miednicy definiowane jest jako ostry zespół kliniczny, charakteryzujący się infekcją i zapaleniem górnych dróg rodnych. Zazwyczaj wywoływany jest przez szerzenie się infekcji drogą wstępującą z dolnego odcinka dróg rodnych, obejmujący swoim zasięgiem narządy miednic takie jak macica, jajowody, jajniki i przymacicze. PID najczęściej dotyka kobiet w wieku reprodukcyjnym, które utrzymują częste kontakty seksualne z wieloma partnerami, również podczas miesiączki. Do czynników sprzyjających temu schorzeniu można zaliczyć również stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej oraz wcześniejsze epizody PID. Wśród powikłań zapalenia narządów miednicy mniejszej, które dotyczą około 25% kobiet, wymienia się upośledzenie płodności, przewlekłe objawy bólowe oraz zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej.

Powrót do słowniczka