Cykl miesiączkowy

Cykl miesiączkowy  to comiesięczne zmiany zachodzące w macicy, które mają na celu przygotowanie błony śluzowej macicy na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. W przypadku, gdy nie dojdzie do zapłodnienia, błona śluzowa zostaje złuszczona podczas krwawienia miesiączkowego. Cykl miesiączkowy zaczyna się pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego i trwa do pierwszego dnia następnej menstruacji. Dzieli się na trzy okresy: 

  • 1-okres menstruacji(dni cyklu 1-5)
  • 2-okres wzrostowy (dni cyklu 5-13)
  • 3-okres wydzielniczy(dni cyklu 14-28)

 

 
Długość trwania cyklu różni się między kobietami, jak również, u niektórych kobiet może różnić się z miesiąca na miesiąc. Długość większości cykli zawiera się pomiędzy 23 i 35 dniami.
Powrót do słowniczka